Revisjon Voss AS
 
Revisjon Voss AS er lokalt eigd og forankra i Voss. Me har kontor i Regimentsbygget på Tvildemoen.  Våre kundar er i hovudsak frå Voss  og frå nabokommunane Vaksdal, Granvin, Ulvik  og Eidfjord.
Revisjon Voss AS er medlem av Den Norske Revisorforening og har også autorisasjon som rekneskapsførarselskap.
 
Selskapet vart etablert i 1989 og har pr. i dag 1 tilsett med lang og allsidig bransjekunnskap som kan tilby aktuelle tjenester innan fagområda:
  - Revisjon ( Lovbestemt revisjon, revisjon av deler av rekneskapet, forenkla revisorkontrollar og revisorutarbeiding av rekneskap)
  - Rekneskap ( Rekneskapsføring, årsavslutning , likningsoppgåver og liknande tjenester)
  - Skatt
  - Avgift
  - Økonomisk rådgjeving
  - Etablering av selskap, valg av selskapsform, omdanningar og selskapsmessige omstruktureringar.

Selskapet er i ein omstillingsprossess. Fra og med 2018 er to av revisorene gått ut av Revisjon Voss AS og driv no som sjølvstendige revisorselskap i kontorfelleskap med Revisjon Voss AS. Dette er Revisor Lars Klyve AS (Tlf.: 91 86 44 36) og Lyngved Revisjon AS (Tlf.: 90 22 21 46). Rekneskapstenestene er fra 2019 overført til Rekneskap & Økonomi Voss AS  (Tlf. 99 08 08 63).